Mobirise

Kvalitet

Rigtigt første gang

Mobirise

Kvalitetsledelser og udmærkelser

Metodisk kvalitetsindsats forebygger dårlige løsninger og øger levetid og holdbarhed samt reducerer resssourcespild. Learn more...

Mobirise

Taguchi methology

Forsøgsplanlægning er den sværeste og vigtisgte metode til at optimere processer og finde de faktorer, der virkelige betyder noget. Reduktion af variation forøger holdbarhed og kvalitet. Learn more...

Mobirise

Lean og 6 sigma

Lean sørger for effektivitet i produktion. 6 sigma hjælper med at finde årsagen til problemerne og finde løsninger. Learn more...

Kvalitet er udviklet som disciplin parrallelt med mine professionelle opgaver. Derfor har jeg en bred erfaring med de mange tilløb til at udvikle kvalitet til et effelktivt værktøj for produktion og services. Det har ikke været enkelt, og der har været mindre heldige afstikkere og det har taget lang tid at bringe uddannelses institutioner på sporet af noget effektivt. Uddannelsesektoren har altid været bagefter - det tager tid for undervisere at forstå og beherske de nye krav.

Således har f.eks forsøgsplanlægning været tidligt beskrevet af Lord R.A. Fisher men den megen matematik har forsinket den effektive udbredelse i årtier - der var ikke nogen computere til det tunge regnearbejde.

Ligeleledes har klage behandling lidt under misforståede kulturparoler, der opfatter klager som en negativ ytring, der skal negligeres frem for en information og kilde til stadige forbedringer og tilfredshed hos slutbrugere.

Mobirise

Jørgen Larsen er uddannet som Akademiingeniør og siden bachelor of B&A (Civiløkonom).

I 1989 lagde jeg grunden til en udvikling med Design of Experiments medens jeg arbejdede som Kvalitetsdirektør hos B&O.

Det blev til software udvikling af OptiMal -et værktøj for DOE (Design of Experiments). Mere end 500 teknikere og ingeniører blev uddannet i DOE hos B&O, fordi B&O udbød det interne kursus til andre virksomheder og i parallel blev analyse og beregningsværktøjet udviklet - OptiMal. Der var kun dyre værktøjer til > 1 mio kr på den tid.

Kvalitetsstyring fik et nyt pust med udviklingen af 6 sigma fra Motorola og igen var jeg med til at sætte skub i denne udvikling hos COH Management, FAST (=Foreningen for Anvendt Statistik) og andre.

DOE er en vigtig bestanddel, som jeg stod for.

Reliability er et andet vigtigt element for god kvalitet og dette område har jeg beskæftiget mig med fra starten af hos Christian Rovsing, B&O, Danfoss, Kiss med videre.

Jeg er født på en gård og historisk interesseret, derfor har jeg brugt en del af min tid som pensionist på historie med bøger som "Fra Landbrug til Landbrug" og en biografi "Fra Landbrug til Rumfart". - se under udgivelser.

Mobirise
Addresse

105 Oxford Have  
Copenhagen S 2300

Contacts

Email: kjl@optimal.dk 
Phone: +45 20 943 943