free bootstrap template

Magthavere og Jørgen hattemager.
Minkskandalen.
Magthaverne har helt glemt deres underskrift - at overholde Grundloven.
Med henvisning til overdrevne skrækscenarier om risiko for folkesundheden er lovgivning og debat af nye tiltag sat ud af kraft. Regeringen handler uden om Folketinget.
6 ministre er blevet til forbrydere ved overtrædelse af Grundloven, Ministerloven, Lov om hold af dyr.
Departementerne lever ikke op til deres ansvar for god forvaltning.
Politi og militær sættes ind mod sagesløse borgere.
Al pelsavl nedlægges. Der gøres ikke noget for at kompensere for overgrebet. L77 som fremsat?
Link til artiklen.

Mobirise

EFI og PRSM er dyrt og uden retsgrundlag.
Skat kan ikke selv finde ud af sine komplicerede systemer. KOBRA efterfulgt af EFI har gjort det endnu værre. Men der er en gammel systemisk fejl, der vedrører den måde man skjuler frivillige indbetalinger på.

Disse indbetalinger vises ingen andre steder end på Årsopgørelsen (hvis man husker at få det med), men ikke på grundkontoen. Derfor risikerer mange B-skatteydere systematisk at blive snydt, og der påføres en masse urimelige renter pga. det fiktive spil med B-skatterater.
Link til detaljerne
Banditter i habitter.

Mobirise

EFFEKTIVITET OG LOYALITET VEJER TUNGERE END RETSSIKKERHED I VELFÆRDSSTATEN 
- Effektivitet og misforstået loyalitet har forrang for Retssikkerhed.

Udviklingen synes at hænge sammen med den stadig mere agressive måde juristerne fordrejer, tolker og presser opfattelser igennem på. Man holder sig ikke tilbage fra at lovgive i strid med EU retten. (Kun i de tilfælde hvor det er 'klart ulovligt', afholder man sig fra at lovgive i strid med EU retten. Og det er endda sådan at forstå, at det ikke er EU loven man henholder sig til men kun til EU domstolsafgørelser. (Man kan henvise til den gamle joke: "Hvis det ikke er absolut forbudt - kan man godt slippe fra det!") . Link til ekstrakt fra bogen og de beslægtede.

- Der er slet ikke en kvalitetstyring i offentlig forvaltning.

- Kun Sundhedssektoren har et system for kvalitetstyring (desværre stærkt topstyret).
Link til bog om emnet

Mobirise

Lægemiddelstyrelsen og fake news. 
DR og Politiken holder sig ikke tilbage for at bringe 'fake' news'. Her omtales 'Medical Devices' og godkendelser af samme på en hel forkert og misinformerende måde. Skriftet er sendt frem til begge kilder i november 2018. Ingen af de to medier har reageret, ej heller har man dementeret de grove fejl. Coloplast er helt uden mulighed for at opponere mod denne ensidige 'bashing' det er rent karaktermord.
Link til artiklen.

Mobirise

Måleusikkerhed ikke oplyst.
Statens Serum Institut har fastholdt en forkærlighed for PCR test af covid-19. Lyntest anerkendes ikke rigtigt. I den anledning er styrelsen bedt om at oplyse måleusikkerheden for målingerne.
Det vil/kan styrelsen ikke oplyse trods det, at den er godkendt og reklamerer med sin godkendelse.
Så det kan man ikke stole på?
Link til artiklen.

Mobirise